Search

Privacy Statement

Blijleven Design, gevestigd aan Hoefijzer 18b, 3833 XB Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.blijlevendesign.com
Hoefijzer 18b,
3833 XB Leusden
0630435415
info@blijlevendesign.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blijleven Design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Blijleven Design verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • ras. Wij nemen met uw goedkeuring foto’s van u in het gemaakte product. De wet geeft echter aan dat wij, door een foto van u te nemen, uw ras hiermee vaststellen. Wij doen verder niets met uw ras, omdat wij vinden dat het niet uit maakt en iedereen gelijk is. Wij gebruiken de foto’s alleen voor de website en andere kanalen voor de promotie van Blijleven Design, via social media, flyers/folders en portfoliomaterialen. Voor het nemen en gebruiken van deze foto’s ondertekent u een apart document.
 • gezondheid. Wij noteren of u ergens gevoelig voor bent, zodat we hier rekening mee kunnen houden.
 • maten. Wij nemen en noteren uw maten om de producten te kunnen vervaardigen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blijlevendesign.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Blijleven Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame
 • Verzenden van verjaardag gerelateerde nieuws/reclame/aanbiedingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om goederen te kunnen vervaardigen
 • Blijleven Design analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Blijleven Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Blijleven Design neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Blijleven Design) tussen zit. Blijleven Design gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Onze website loopt in WordPress, een CMS om websites in te bouwen. Dit heeft verder geen gevolgen voor jouw persoonsgegevens.
 • We gebruiken Google Analytics en om gebeurtenissen, waaronder bezoekersaantallen, te meten en te analyseren. Ben je het hier niet mee eens? Accepteer dan onze cookies niet.
 • Mailchimp gebruiken we voor onze nieuwsbrieven. Alleen jijzelf kunt je hiervoor opgeven via onze website en een fysiek formulier in ons atelier. Via onze nieuwsbrief kun je je op onze nieuwsbrief middels een link onderaan de e-mail uitschrijven.
 • Voor onze e-mails gebruiken we Outlook. U moet zelf aangeven dat u wilt dat de mailwisseling verwijderd wordt (ook van de server). Ieder jaar worden de afgeronde mailwisselingen verwijderd.
 • Ons contactformulier op de website is van Contact Form 7. Hiermee kun jij direct een vraag via de website stellen die in onze mailbox terechtkomt. Ook hiervoor geldt dat u zelf moet aangeven dat u wilt dat de mailwisseling verwijderd wordt (ook van de server). Ieder jaar worden de afgeronde mailwisselingen verwijderd.
 • Ons offerteformulier is gemaakt met Caldera Forms. Hiermee komt je offerte direct via de website in onze mailbox terecht. Ook hiervoor geldt dat u zelf moet aangeven dat u wilt dat de mailwisseling verwijderd wordt (ook van de server). Ieder jaar worden de afgeronde mailwisselingen verwijderd.
 • Voor onze boekhouding gebruiken we Excel. Hierin bewaren we het factuurnummer en uw contactgegevens.
 • Voor het maken van de producten slaan wij uw maten op in Excel.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Blijleven Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam: voor het beantwoorden van vragen of het verwerken van een bestelling. Na afronding van de vraag of bestelling wordt de mailwisseling na maximaal 1 jaar verwijderd uit onze mailclient en server. De factuur bewaren wij gedurende de wettelijke periode van 5 jaar, met een complex wachtwoord op een privé server. Delen van documenten via deze server doen wij expliciet niet.

Adres: voor het verwerken van een bestelling. Na afronding van de bestelling wordt de mailwisseling na maximaal 1 jaar verwijderd uit onze mailclient en server. De factuur bewaren wij gedurende de wettelijke periode van 5 jaar, met een complex wachtwoord op een privé server. Delen van documenten via deze server doen wij expliciet niet.

E-mailadres: deze wordt alleen gebruikt en bewaard gedurende onze mailwisseling en daarna na maximaal 1 jaar verwijderd uit onze mailclient en server. Tenzij je je hebt opgegeven voor onze nieuwsbrief. Daar blijft je e-mailadres bewaard voor het verzenden van de nieuwsbrief, totdat jij je ervoor uitschrijft.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Blijleven Design verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Blijleven Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Blijleven Design gebruikt technische, tracking en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blijleven Design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@blijlevendesign.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Blijleven Design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Blijleven Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@blijlevendesign.com.

 

We hopen dat u gerustgesteld bent door onze privacy statement. En dat het u niet zal hinderen in de interactie met ons.
Voor vragen of onduidelijkheden: neem contact op via info@blijlevendesign.com